19597 1

 

  

    ห้องเย็นเฉียบพลัน ( Air Blast Room )

 

  19149458 123114044941285 1560907939172315158 n

 

          ห้องเย็นเฉียบพลัน ( Air Blast Room )เป็นห้องเย็นฟรีสแข็ง เฉียบพลัน

พร้อมใช้งาน ที่อุณหภูมิ   -45 องศา ภายใน 4-6 ชม. ทดสอบการทำงาน ตามขนาด

ตามปริมาณของสินค้าที่กำหนด เช่น ต้องการ   ใช้สินค้า 500 กก. 1,000 กก.  และ

1,500 กก. ที่ต้องการแข็ง ภายในระยะ เวลา 4-6 ชม. โดยมีอุณหภูมแกนกลาง 

สินค้าที่ - 18 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐานการผลิต

 

 

- ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า 380 โวลล์ นาด 15 , 20 , 30 HP ตามแต่ละขนาด 

- ความสามารถ ในการดึงอุณหภูมิของสินค้าให้ลดลง ได้อย่างรวดเร็ว

ภายใน 4-6 ชม