19597 1

                             

               ด้านการผลิต

 

                                                หองเยนพเอมทคล 170623 0012

 

             ผลิตภัณฑ์ ห้องเย็นตั้งพื้นสำเร็จรูป ฟรีสเพื่อเก็บรักษา

           ประกอบด้วยผนังสำเร็จรูป

           ไอโซวอลล์ ขนาดแผ่นกว้าง 1.2 เมตร ฉนวนโฟมหนา 6 นิ้ว

            ประตูแบบบานสวิง  มีม่านกันความเย็น  มีขนาดให้เลือก

            หลายขนาดออกแบบให้ดึงอุณหภูมิห้องเปล่า ได้ -25 องศา

           เซนเซียส ในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

           (รายละเอียดอุปกรณ์ทำความเย็นเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ที่เลือกใช้)

 

 

                                ฝ่ายการผลิต

 

                   หองเยนพเอมทคล 170623 0026

                                             

             ด้วยทีมงานช่างด้านการประกอบห้องเย็น ด้วยประสบการณ์

                 ในการผลิตในอุตสาหกรรมห้องเย็น และการฝึกอบรมพนักงาน

                 ด้านทักษะงานช่างอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามั่นใจในการผลิต

                 โดยยึดหลักเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอย่างถูกต้อง

 

 

 

                    ฝ่ายการตลาด

               

             ส่วนสำนักงาน เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่มีทักษะ

                 และความรู้ด้านระบบตู้ห้องเย็นตั้งพื้นแบบสำเร็จรูป  และความรู้

                ด้านการผลิตไว้ให้บริการตอบข้อซักถามและข้อมูล

                ในการพิจารณาตัดสินใจสั่งซื้อ