19597 1

                     

                    ห้องเย็นตั้งพื้นสำเร็จรูป  PMT

 

                         ขนาด 3.6  X 6.0 X 3.0  เมตร

 

                24483

 

           สามารถออกแบบให้ใช้กับ ไฟบ้าน 220 V และไฟ 3 เฟส 380 V ได้      

   ตัวห้องเย็นประกอบจากผนังสำเร็จรูปไอโซวอลล์     ขนาดแผ่นกว้าง 1.2 เมตร

   ฉนวนโฟมภายในหนา  6 นิ้ว   ประตูแบบบานสวิงมีม่านกันความร้อน

 

             ขนาดภายนอกกว้าง โดยประมาณ  360 X 600 X 300 เซนติเมตร    

             ขนาดภายในกว้าง โดยประมาณ     330 X 570 X 270 เซนติเมตร                                                          

    ปริมาตรรวมโดยประมาณ 50.7  ลูกบาศก์เมตร   แช่สินค้าได้ประมาณ 16 ตัน