19597 1

               

               ห้องเย็นตั้งพื้นสำเร็จรูป  PMT

                     ขนาด 3.6  X 4.8 X 3.0  เมตร

                     แตง22

 

             สามารถออกแบบให้ใช้กับ ไฟบ้าน 220 V และไฟ 3 เฟส 380 V ได้      

   ตัวห้องเย็นประกอบจากผนังสำเร็จรูปไอโซวอลล์     ขนาดแผ่นกว้าง 1.2 เมตร

   ฉนวนโฟมภายในหนา  6 นิ้ว   ประตูแบบบานสวิงมีม่านกันความร้อน

 

             ขนาดภายนอกกว้าง โดยประมาณ  360 X 480 X 300 เซนติเมตร    

             ขนาดภายในกว้าง โดยประมาณ     330 X 450 X 270 เซนติเมตร                                                          

    ปริมาตรรวมโดยประมาณ 40.09  ลูกบาศก์เมตร   แช่สินค้าได้ประมาณ 13 ตัน