19597 1

                

                ห้องเย็นตั้งพื้นสำเร็จรูป  PMT

 

                       ขนาด 2.7 X 4.8 X 2.7 เมตร

                        17221

 

           สามารถออกแบบให้ใช้กับ ไฟบ้าน 220 V และไฟ 3 เฟส 380 V ได้      

   ตัวห้องเย็นประกอบจากผนังสำเร็จรูปไอโซวอลล์     ขนาดแผ่นกว้าง 1.2 เมตร

   ฉนวนโฟมภายในหนา  6 นิ้ว   ประตูแบบบานสวิงมีม่านกันความร้อน

 

             ขนาดภายนอกกว้าง โดยประมาณ  270 X 480 X 270 เซนติเมตร    

             ขนาดภายในกว้าง โดยประมาณ     240 X 450 X 240 เซนติเมตร                                                          

    ปริมาตรรวมโดยประมาณ 25.9  ลูกบาศก์เมตร   แช่สินค้าได้ประมาณ 9 ตัน