19597 1

 

            ห้องเย็นตั้งพื้นสำเร็จรูป  PMT

 

                  ขนาด 2.4 X 4.8 X 2.4 เมตร

 

                แตง11

 

               สามารถออกแบบให้ใช้กับ ไฟบ้าน 220 V และไฟ 3 เฟส 380 V ได้      

   ตัวห้องเย็นประกอบจากผนังสำเร็จรูปไอโซวอลล์     ขนาดแผ่นกว้าง 1.2 เมตร

   ฉนวนโฟมภายในหนา  6 นิ้ว   ประตูแบบบานสวิงมีม่านกันความร้อน

 

             ขนาดภายนอกกว้าง โดยประมาณ  240 X 480 X240 เซนติเมตร    

             ขนาดภายในกว้าง โดยประมาณ     210 X 450 X210 เซนติเมตร                                                          

    ปริมาตรรวมโดยประมาณ 19.8  ลูกบาศก์เมตร   แช่สินค้าได้ประมาณ 7 ตัน